Gočár 140

Letošním celoškolním projektem si chceme připomenout Josefa Gočára, velkou osobnost moderní české architektury a více se seznámit s jeho dílem. Gočár je mimořádný typ architekta, urbanisty, návrháře nábytku a také velkorysého, laskavého učitele. V hradeckém regulačním plánu uvedl v soulad sídlištní systém s krajinným útvarem. Svým dílem ovlivnil všední i nevšední životy obyvatel Hradce Králové. 13. března 2020 uplyne sto čtyřicet let od jeho narození.

Přijměte proto, prosím pozvání na Společnou cestu za poznáním díla Josefa Gočára. Čeká nás spousty zajímavých zážitků formou fotografování, exkurzí, projektových dnů, soutěží a společných setkání. Nechte se zlákat na spolupráci se školou, kterou jste si vybrali, a která hrdě nosí jméno Josefa Gočára.

Celý tento školní rok budeme hledat odpovědi na nejrůznější otázky: Kdo byl Josef Gočár? Jaká je stopa Josefa Gočára v Hradci Králové, že se uvažuje o zapsání jeho staveb do seznamu UNESCO? Stojí v naší blízkosti parník? Najdeme ve městě Noemovu archu či vlaky u soutoku?

A nejen to. Pojďme spolu aktivně objevovat krásy našeho města, kolem kterých chodíme bez povšimnutí. Pojďme besedovat s odborníky např. z Magistrátu města HK, Muzea východních Čech v HK nebo městských knihoven.
A nejen to. Pojďme si tento školní rok spolu užít trošku jinak.

Harmonogram projektu
 • 9. září 2019 – sestavení projektového týmu „GOČÁR 140“ pod vedením Mgr. Moniky Kalinové k připomenutí 140. výročí narození významného architekta Josefa Gočára.
 • 1. říjen 2019 – společné fotografování všech žáků a učitelů školy – motiv „140“ (viz obrázek).
 • 8. listopadu 2019 – „Projektový den Josef Gočár“ – tematicky zaměřené procházky po stavbách Josefa Gočára v Hradci Králové, tvorba modelů budov, výukových plakátů, dopisů Josefu Gočárovi, informačního koutku k tématice osobnosti Josefa Gočára.
 • 19. prosince 2019  – „Vánoční trhy v duchu 30. let“ – vlastnoruční výroba vánočních dekorací, přání a cukroví odpovídají době, ve které žil Josef Gočár, dobové oblečení učitelů a prodávajících, vánoční vystoupení žáků v aule školy.
 • 24. března 2020  09:00 - 16:00 hodin – „Společně s Josefem Gočárem, aneb Jak se učí na základní škole Josefa Gočára?“ – Den otevřených dveří.
 • 18. dubna  od 14:00 hodin – „Toulky po stopách Josefa Gočára“ –  procházka po Hradci Králové s Ing. arch. Janem Faltou - vedoucím  odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové.
 • 23. května 2020  – „Cestou necestou za stavbami Josefa Gočára“ - exkurze žáků, rodičů a učitelů do Prahy, Pardubic a dalších měst.
 • 3. června 2020 – realizace workshopu ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové v rámci Nábřeží umělců pod záštitou projektu Fenomén Gočár (1. – 5. června 2020).
 • 4. června 2020 od 16:30 hodin  –  „Josefu Gočárovi s láskou“ – závěrečná prezentace projektu za přítomnosti Ing. arch. Jana Falty - vedoucího  odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové, ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D. a dalších hostů.
 • Od 15:30 hodin doprovodný program – tvořivé workshopy, prezentace výstupů projektu v prostorách školy.
Průběžné aktivity:
 • Pořízení školních mikin a triček s motivem ZŠ a MŠ Josefa Gočára -  „Gočárovka“ pro žáky a zaměstnance školy.
 • Fotografická soutěž „Josef Gočár očima našich žáků“.
 • Tematické činnosti zaměřené na Josefa Gočára ve školní družině, v mateřské škole a v běžné výuce na základní škole.
 • Informace pro veřejnost o průběhu projektu prostřednictvím webových stránek školy, regionální televize a hradeckých novin.
 • Tvorba dárkových a památečních předmětů s motivy projektu.
 • Vytvoření pamětního koutku Josefa Gočára v budově školy.
 
Škola se spolupodílí na projektu „Fenomén Gočár“, který realizuje Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Spolupracujeme s Turistickým informačním centrem Hradec Králové na zviditelňování odkazu Josefa Gočára. Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka