Mléko a my

Projekt "Mléko a my" probíhal v rámci projektového dne "Druhý stupeň učí první". Studenti osmého ročníku si připravili program pro žáky čtvrtých tříd.

První vyučovací hodinu žáci 4. ročníku prodiskutovali své stravovací návyky se svými třídními učiteli. Poté jednotlivé zúčastněné třídy pracovali v učebně 8.C na jednom ze čtyř odlišných témat, které pro ně jejich starší spolužáci připravili:
1. Návrh vlastního obalu pro školní mléko
2. Recyklace (využití materiálu) - výroba soch z obalů od mléčných výrobků
3. Peněženka z tetrapaku
4. Recyklace – třídění obalů a hledání správných popelnic
Projekt byl pozoruhodný tím, že starší žáci vyučovali své mladší spolužáky. Pro přípravu výuky si museli žáci osmých tříd samostatně zajistit informace o procesu recyklace a následném zpracování odpadu, zejména o plastech a obalech typu Tetra Pak. Žáci čtvrtého ročníku se při výuce dozvěděli informace o správných stravovacích návycích a zejména o významu mléka a mléčných výrobků.
V soutěži, kterou pořádala LAKTEA, o.p.s, jsme se nakonec umístili mezi prvními deseti. Vyhráli jsme například zápisníky z recyklovaných kartonů, koše na třídění odpadů nebo mixér na výrobu zdravých nápojů smoothie. Kromě standartní výhry jsme obdrželi i bonus v podobě drona s kamerou.Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka