Školička pro předškoláčky

Zveme rodiče a předškoláky na společná setkání, která proběhnou na Základní škole a Mateřské škole Josefa Gočára, Hradec Králové. 

Děti i rodiče budou mít možnost:
  • Navštívit prostory školy a budoucích prvních tříd.
  • Vyzkoušet si aktivity na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, matematických představ, rozvoj řeči, prostorové představivosti. 

Setkání se budou konat na 1. stupni (vchod B, z Labské kotliny), a to vždy od 15:30 do 16:30 hodin v následujících termínech:
  • středa14. února 2024,
  • středa 28. února 2024,
  • středa 13. března 2024,
  • středa 27. března 2024.

Přihlášky do Školičky pro předškoláky podávejte na https://forms.gle/uEAK9VvYdHFXKxtu5.
 Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka