Fotky

Neobvyklou návštěvu přivítali v pátek 7. února v aule ZŠ a MŠ Josefa Gočára v Hradci Králové. Společně s odborníky z Fakultní nemocnice Hradec Králové a sestrami z místní domácí zdravotní péče přijel besedovat se žáky sedmých, osmých a devátých tříd ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návštěva proběhla v rámci kampaně Studuj zdrávku, jíž se snaží Ministerstvo zdravotnictví motivovat žáky základních škol ke studiu zdravotnických oborů, které podle slov pana ministra vždy měly, mají a budou mít budoucnost. Členové týmu Fakultní nemocnice Hradec Králové a sestry z domácí péče ukazovali na konkrétních případech z praxe, jak zajímavá a zároveň záslužná je práce ve zdravotnických profesích. Žáci si pro pana ministra a členy týmu připravili řadu otázek, zajímali se jednak o osobnost samotného pana ministra, ale otázky směřovaly též ke studiu zdravotnických oborů a dalšímu uplatnění v praxi. Žáky zajímalo např., jak se pan ministr rozhodoval při volbě střední školy, jak se člověk stane ministrem, jakou zkušenost má pan ministr s médii, anebo jak se stát členem zahraniční mise. Pan ministr se se žáky na závěr vyfotil, dokonce rozdal i pár autogramů. 
Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka