Aktuální informace
(aktualizováno 23. října 2020, 11:00 hodin)

1) V průběhu příštího týdne jsou vyhlášeny prázdniny. Výuka v tomto týdnu neprobíhá. Stravování žáků ve školní jídelně o prázdninách není možné. 

2) Sběr papíru plánovaný na pátek 23. 10. 2020 i sběr kaštanů a žaludů byl zrušen.

3) Pokud bude od 2. listopadu 2020 pokračovat distanční vzdělávání, bude i školní jídelna fungovat stejným způsobem jako od 15. do  23. října 2020. Stravu si musí zájemci přihlásit na jednotlivé dny individuálně. Na www.strava.cz bude jídelníček dostupný v průběhu příštího týdne.

4) Výzva ministra školství Roberta Plagy
 
Stravování ve školní jídelně po dobu distanční výuky
(Pro individuálně přihlášené žáky)
10:15–10:30 hodin
Žáci 6.–9. tříd si vyzvedávají obědy u okénka ve školní jídelně do jídlonosičů (v rozvrhu online výuky je pro to vyčleněna volná hodina).

10.30–11.00 hodin
Rodiče žáků 1. stupně si mohou vyzvednout obědy pro své děti do jídlonosičů u okénka ve školní jídelně.

11.00–11.45 hodin
Děti rodičů/zákonných zástupců vybraných profesí (Čj. MŠMT-39443/2020-1), o které škola pečuje v době uzavření škol.

12.00–13.30 hodin
Žáci 1. stupně, kterým zákonní zástupci nevyzvedávají obědy  do jídlonosičů v 10:30 až 11:00 hodin.
 
Ošetřovné
 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára byla určena jako zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:
  • bezpečnostních sborů;
  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.
Děti se budou scházet před vstupem do školní družiny od Labe (budova bývalé základní školy
V Lipkách), vedle vchodu do gymnázia J. K. Tyla. Provozní doba: 06:00 hodin do 18:00. Přihlášky prostřednictvím zaměstnavatelů na KÚ (Mgr. Martin Struna).
 
Děkuji za spolupráci.
 
Mgr. Petr Sadílek
ředitel školy
 

Novinky

Informace školní družiny(23.9.2020)

Informace k platbě úplaty za školní družinu.

číst dále...

Kroužky pro školní rok 2020/2021(6.9.2020)

Informace ke kroužkům a jejich seznam pro školní rok 2020/2021.

číst dále...

Cena obědů(19.8.2020)

Informace ke změně cen obědů od 1. 9. 2020.

číst dále...

Všechny novinky

Fotogalerie

Tvoříme z přírodnin
Vloženo dne: 6.10.2020
Počet fotek: 7
Hvězdárna
Vloženo dne: 5.10.2020
Počet fotek: 2
Školní karneval
Vloženo dne: 9.3.2020
Počet fotek: 55Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka