O škole

Základní školu Josefa Gočára naleznete na Tylově nábřeží v Hradci Králové. Škola se  nachází v centru města, je obklopena zelení.  Architektura  školy spadá do období 1. republiky. Významný český architekt Josef Gočár  je autorem projektu Nových škol měšťanských. Součástí architektonického komplexu byla také výstavba mateřské školy, jež v současné době slouží jako školní jídelna. Rekonstrukcí prošlo sportoviště, které zaujímá centrální prostor mezi budovami školy a na kterém probíhá výuka tělesné výchovy. Za příznivého počasí zde mohou žáci trávit velké přestávky a v neposlední řadě je tento prostor využíván školní družinou. Škola stavěná v duchu moderní architektury, disponuje prostornými a světlými třídami, chodby jsou široké a vzdušné. Velká aula umožňuje konání slavnostních i kulturních akcí přímo ve škole, nechybí ani  tělocvična. 
 
Naše škola je již mnoho let velmi aktivní a úspěšná v přípravě a realizaci rozsáhlých projektů, které jsou financovány zejména z prostředků ESF, MŠMT, KÚ KHK a Magistrátu HK. Projekty zaměřujeme zejména na zkvalitňování výuky ve smyslu zavádění nových metod, které kladou důraz na samostatnost žáků při řešení úkolů a v souvislosti s tím dochází i ke zlepšování vybavení zázemí školy. Dále se v projektech zaměřujeme za neustálé zdokonalování klimatu školy a souběžně s tím předkládáme žákům různé oblasti pravidel a principů, které je provázejí v každodenním životě, vedeme je k vytváření svých postojů k různé problematice tak, aby žáci přijali za své ty správné a uměli řešit rizikové situace objevující se v běžném životě.

Výuka některých předmětů v anglickém jazyce je realizována od prvního do pátého ročníku. Se schválením  MŠMT vyučujeme v anglickém jazyce  v různých třídách matematiku, estetickou výchovu a pracovní činnosti. 

Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole od 1. do 9. ročníku. Od 3. do 5. ročníku navštěvuje každý žák jednu hodinu týdně anglický jazyk s rodilým mluvčím. Žáci 6. až 9. ročníku zdokonalují svoji znalost anglického jazyka s rodilým mluvčím v hodinách konverzace v anglickém jazyce.
 
Druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. do 9. ročníku. Žáci si mají možnost zvolit mezi jazykem německým a ruským.
Pro žáky 2. stupně pořádáme výjezdy do zahraničí (Anglie). Každoročně se vybraní žáci účastní společného týdenního pobytu s žáky z partnerské školy v Německu. 
 
Volný a mimoškolní čas mohou žáci naší školy trávit aktivním způsobem v některém z kroužků, které škola nabízí. Kroužky zabírají široké spektrum od esteticky zaměřených jako je keramika, výtvarný kroužek, přes kroužky sportovní, florbal, pohybové hry, po kroužky rozvíjející logické myšlení jako jsou šachy. V prostorách školy jsou realizovány aktivity dalších organizací a sportovních oddílů.

Školní družina využívá prostory v budově bývalé základní školy V Lipkách. Je  oddělena od ostatního chodu školy a žáci se zde mohou  věnovat hrám, tvoření, soutěžení či relaxaci. Od září 2019 probíhá v této budově v nově připravených učebnách i výuka žáků všech prvních tříd. Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka