Sportování bez hranic

Statutární město Hradec Králové získalo dotaci z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika  2007-2013 na projekt "Sportování bez hranic".
Tento projekt navazuje na bohatou, více než dvacetiletou spolupráci obou partnerských měst Hradec Králové a Valbřich a více než šestiletou spolupráci v oblasti školství a kultury.
Cílem projektu je prohloubení již navázané spolupráce partnerských měst a navázání spolupráce tří hradeckých základních škol se třemi valbřišskými školami. Školy jsou k sobě přiřazeny na základě podobného zaměření volnočasových aktivit. Prostřednictvím výjezdů se žáci 6.-8. tříd českých základních škol seznámí s polskými vrstevníky, s polskou kulturou, historií, s polským vzdělávacím systémem, s odlišným jazykem, národními zvyky,... Ze zkušeností z předchozích projektů vyplynulo, že tato věková skupina žáků pokračuje  ve spolupráci s polskými vrstevníky i po ukončení projektu samostatně dál, a to je velkým přínosem jak v oblasti sociokulturní, integrační, tak v oblasti vzdělávání a aktivního trávení volného času mládeže. Zároveň realizací projektu dojde ke spolupráci učitelů, ředitelů i zástupců partnerských měst.    

Školy účastnící se projektu:
ZŠ J. Gočára / Publiczne Gimnazjum nr 1
ZŠ Štefcova / Publiczne Gimnazjum nr 11
ZŠ Nový Hradec Králové / Publiczne Gimnazjum nr 9

Obsah třídenního výjezdu tvoří společné klíčové aktivity, a to turnaj ve florbalu, atletický pětiboj a týmové aktivity, dále pak interaktivní zážitkové, kulturní a volnočasové programy smíšených česko-polských skupin, návštěva historických zajímavostí města Hradce Králové (historické centrum města, soutok řek, Labyrint divadla Drak, aquapark, bowling …)
Výjezdy budou probíhat od září do listopadu 2014. Každého výjezdu se zúčastní vždy 20 českých a 20 polských žáků žáků (vždy 10 dívek a 10 chlapců z každé země), 2 čeští učitelé, 2 polští učitelé, 2 zástupci  žadatele, 1 zástupce partnera a tlumočník. Každá škola bude tedy svou partnerskou školu jednou hostit a jednou přijede na návštěvu. Celkem se uskuteční 3 třídenní výjezdy v Hradci Králové a 3 ve Valbřichu.
Přípravný workshop k projektu za účasti zástupců obou partnerských měst, koordinátorů a ředitelů polských i českých škol se uskutečnil v Hradci Králové, dne 17.6.2014 v Základní škole J.Gočára.

Zprávy z výjezdů, články a fotogalerie

Zpráva z výjezdu 19. - 21. 9. 2014

Zpráva z výjezdu
7. - 9. 11. 2014

Článek v informačním zpravodaji Radnice (strana 2)

Fotogalerie projektu Sportování bez hranic

Zpráva ze setkání 15. 6. 2015

Zpráva ze setkání 7. 10. 2015

Zpráva ze setkání 23. 9. 2016

Zpráva ze setkání 6. 10. 2017

Zpráva ze setkání 29. 5. 2018

Zpráva ze setkání 30. 5. 2019
   Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka