Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0002
Doba realizace: 24. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Základní informace
Cílem projektu "Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání" je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Projekt podporuje zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy a plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje svojí organizace. Důležitým cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů, budou používat ICT a mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporou. 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Více o projektu naleznete na www.tablety-csystem.cz.
1. fáze projektu
3. listopadu 2014 proběhlo na naší škole v rámci realizace první aktivity školení pro učitele (aktivita B1). Školení probíhala na níže uvedená témata:

Využití ICT ve výuce - Práce s interaktivní technikou I
Obsah školení:
 • opakování ovládání interaktivní techniky, 
 • náměty na řešení případným potíží, které mohou po technické stránce při práci s interaktivní technikou nastat,
 • dodržováním autorského zákona (tj. uvádění zdrojů při tvorbě materiálů a možnosti legálního bezplatného využívání zdrojů internetu),
 • praktické ukázky s možností využití interaktivních vzdělávacích materiálů, 
 • analýza ukázek interaktivních materiálů účastníky a výběr těch, na kterých chtějí pracovat (soubor konkrétních aktivit pro následnou praktickou část semináře vytvořený v interakci s účastníky),
 • praktická část semináře - práce s interaktivním softwarem dodávaným spolu s interaktivní technikou; ve spolupráci s lektorem sestavování jednotlivých vzdělávacích interaktivních materiálů pro práci se žáky a studenty,
 • supervizní práce lektora pomáhající pedagogům integrovat do interaktivních materiálů vlastní odborná témata,
 • prezentace výstupů práce a společná reflexe směřující k  dalším možnostem aplikace vzdělávacího materiálu ve výuce a k podnětům vedoucím k jeho zkvalitnění. 
Využití ICT ve výuce II - příprava učebních materiálů využitelných na interaktivní technice 
Obsah školení:
 • opakování ovládání interaktivní techniky, 
 • náměty na řešení případným potíží, které mohou po technické stránce při práci s interaktivní technikou nastat,
 • dodržováním autorského zákona (tj. uvádění zdrojů při tvorbě materiálů a možnosti legálního bezplatného využívání zdrojů internetu),
 • praktické ukázky s pokročilým stupněm využití interaktivních aktivit aplikovaných do vzdělávacích materiálů, 
 • analýza ukázek interaktivních materiálů účastníky a výběr těch, na kterých chtějí pracovat (soubor konkrétních aktivit pro následnou praktickou část semináře vytvořený v interakci s účastníky),
 • praktická část semináře - práce s interaktivním softwarem dodávaným spolu s interaktivní technikou; ve spolupráci s lektorem sestavování jednotlivých vzdělávacích interaktivních materiálů pro práci se žáky a studenty,
 • supervizní práce lektora pomáhající pedagogům integrovat do interaktivních materiálů vlastní odborná témata,
 • prezentace výstupů práce a společná reflexe směřující k  dalším možnostem aplikace vzdělávacího materiálu ve výuce a k podnětům vedoucím k jeho zkvalitnění. 

2. fáze projektu
V prosinci 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup konvertibilních tabletů. Na základě výběrového řízení dodala tato zařízení firma CSF, s.r.o. Hradec Králové.
3. fáze projektu
Od prosince 2014 je na škole realizován mentoring a podpora pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce.

Více o projektu naleznete na www.tablety-csystem.cz.
 
 Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka