Společnou cestou ke zdravému klimatu školy

Naše škola realizuje již druhý projekt podporovaný ESF s názvem: "Společnou cestou ke zdravému klimatu školy", který nám byl schválen na jaře 2010. Projekt byl napsán v rámci výzvy Královehradeckého kraje v operačním programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", prioritní osa 7.1. "Počáteční vzdělávání", název oblasti podpory "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". Do realizace tohoto projektu jsou zapojeni i partneři.
 
Doba realizace projektu: 1. 11. 2010-30. 4. 2012
Rozpočet projektu: 3 499 508,54 Kč
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.01/03.0004
Vedoucí projektu: PaedDr. Dana Hladíková, Ph.D.
Partneři projektu: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130
Základní škola a  Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198
Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468

Hlavním záměrem projektu je vytvoření pozice odborného pracovníka, jehož pracovní náplň umožní eliminovat rizikové chování žáků a vytvářet zdravé prostředí školy. Zároveň budou spolupracovat čtyři školy, které jsou do projektu zapojené. Metodici prevence vytvoří tým, který bude koordinovat akce ve škole, vytvářet a zobecňovat postupy řešení určitých situací, pracovat s třídami v aktivitách směřujících ke zkvalitňování kolektivu.
Projekt je rozdělen do pěti částí – aktivit. Směřování finančních toků k jednotlivým činnostem je přesně dáno rozpočtem projektu. Všechny partnerské školy mají rovnocenné finanční zabezpečení.

Aktivita č. 1: Vytvoření pozice odborného pracovníka – školní psycholog
 • Přítomnost psychologa ve školách (dle rozpisu); možnost konzultace pro žáky, rodiče, pedagogy a řešení problémů přímo ve škole.
 • Žáci se učí sami hledat algoritmy řešení svých problémů.
 • Tvorba materiálu pro příručku k vydání jako metodiky pro další školy.
 • Besedy a přednášky pro rodiče a pedagogy.
 • Tvorba „zdravých kolektivů“ ve škole.
 • Vznik informačních ploch pro žáky apod.

Aktivita č. 2: Týmové řešení rizikových jevů ve škole
 • Vznik týmu metodiků všech zúčastněných škol.
 • Vytvoření směrnice vnitřních postupů (tým, psycholog, učitelé, žáci, rodiče).
 • Nové společné soutěže škol.
 • Sedmé ročníky realizují preventivní program UNPLUGGED.
 • Letáky pro rodiče i žáky.
 • Vzniknou zázemí škol pro individuální práci se žáky a s rodiči.

Aktivita č. 3: Účast rodičů jako podmínka pro dosažení kvalitních výsledků projektu
 • Informační schůzky pro rodiče.
 • Přednášky pro rodiče s problematikou prevence.
 • Odborné pracoviště s poradenskou činností ve škole.
 • Soubor informačních letáků (prevence).

Aktivita č. 4: Vzdělávání pedagogů jako podmínka pro úspěšnou realizaci projektu
 • Vzdělávání metodiků a zvyšování kvalifikace.
 • Zvýšení efektivity práce.
 • Přínos pro pedagogy v podobě nových návodů pro další práci.

Aktivita č. 5: Práce na metodice "Společnou cestou ke zdravému klimatu školy"
 • Vznikne metodická publikace jako návod práce a předání zkušeností pro další školy.
 • Sady informačních letáků.
 • Konference v závěru projektu.Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka