Šachový klub ŠŠPM Lipky HK

Na Základní škole a Mateřské škole Josefa Gočára dlouhodobě od roku 2006 působí šachový kroužek, kterým za toto období prošly desítky dětí a ti nejtalentovanější, kteří se věnují tomuto sportu aktivně, jsou registrováni i v královéhradeckých šachových klubech. Jako jednotlivci někteří z nich dosáhli i na medaile v rámci svých věkových kategorií na republikové úrovni.

Široká základna mladých šachistů z naší školy se již po několik let promítá také do úspěšných výsledků školního družstva v rámci Mistrovství ČR škol. V posledních letech jsou naše družstva, ať již prvního či druhého stupně, pravidelně účastníky republikového kola a v roce 2010 se družstvu 1. - 5. tříd podařilo získat dokonce bronzovou medaili. I v následujících letech několikrát toto družstvo zopakovalo přední umístění v republice. 

Na škole je rovněž pořádáno množství turnajů mládeže v rámci Královéhradeckého šachového svazu (KHŠS). Na základě těchto zkušeností byl rodiči našich úspěšných žáků pod vedením p. učitelky Ptáčkové ve školním roce 2014 - 2015 založen šachový klub ŠŠPM Lipky HK (šachová škola pro mládež), aby rozvoj dětí se zájmem o šachovou hru mohl být ještě efektivněji zajištěn. Škola je důležitým partnerem tohoto projektu. Klub pod vedením zkušených trenérů zajišťuje nejen odborné vedení šachového kroužku, který nyní navštěvuje 26 dětí, ale v lednu 2015 bylo zaregistrováno do klubu již 8 prvních hráčů a klub se tak mohl zapojit i do krajských mistrovských soutěží družstev a hráči do mistrovských turnajů jednotlivců. Tito hráči mají zajištěnu další tréninkovou jednotku týdně v rámci klubu.

Spolupráce klubu a školy s její významnou podporou prioritně naplňuje žádoucí rozvoj logického myšlení u dětí. Rovněž chceme přispět i ke zlepšení a rozvíjení dalších příznivých schopností a charakterových vlastností žáků, které jsou velmi důležité i v každodenním životě, jako je soustředění, disciplína, schopnost domyslet věci do konce, učinit správná rozhodnutí, schopnost nést za tato rozhodnutí zodpovědnost atd. 
Současně chceme jako klub i ve spolupráci s dalšími subjekty ze šachové komunity napomáhat k popularizaci královské hry organizováním turnajů a osvětovou činností pro získávání dalších mladých adeptů.

Odkaz na web klubu ŠŠPM Lipky HK: https://beta.sspmlipkyhk.cz/Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka