Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 2. června 2023 (dále jen „zákon“), zavedla Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové vnitřní oznamovací systém určený zaměstnancům školy a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání.

Toto protiprávní jednání vykazuje znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (EU).

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Mgr. Monika Kalinová.

Možnosti podání oznámení:
 Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka