Spolek rodičů

Přehled činnosti Spolku rodičů a přátel dětí ZŠ J. Gočára

Ve školním roce 2022/23 Spolek podpořil celkovou částkou 436 805 Kč tyto aktivity:
 • odměny za soutěže- sběr papíru a hliníku (poukázky Kosmas, drobné odměny, finanční hotovost nejlepším třídám z každého stupně - 2 000 Kč / 1 500 Kč / 1 000 Kč), Zeměpisní olympiáda, Soutěž poznávání přírodnin
 • pomůcky, potřeby na tvoření a akce pro děti navštěvující školní družinu, např. Čertovská diskotéka, Mikuláš, karneval, projektové dny, Den dětí
 • hlína a pomůcky na kroužek keramiky, suroviny na kroužek pečení
 • příspěvky na dopravu a startovné- fotbal, florbal, minifotbal, šachy
 • příspěvek na dopravu na soutěže Mladý chemik, Pět jazyků na pódiu
 • dějepisná, zeměpisná exkurze, návštěva Nár. muzea, výlet do ZOO
 • příspěvek třídám na vybranou aktivitu během roku ve výši 2.000  Kč na třídu
 • práce školního psychologa p. Hůlka
 • nákup licence Databox - Volba povolání a další testy

Aktivity, které jsou Spolkem podporovány a hrazeny
 • kroužky pod záštitou Spolku (keramika, logohrátky, English book club, zumba, florbal, jóga a jógahrátky, klavír, flétna, španělština, pečení)- Spolek hradí pronájem učeben a mzdy učitelů
 • příspěvek na dopravu na lyžařský výcvik 7. tříd
 • příspěvek na dopravu na školu v přírodě pro 3. a 6. roč.
 • organizace sběru papíru- (p. Toman a p. Dyntar)
 • jednorázové školní akce a projekty, které si řídí sami učitelé
 • činnosti podporující rozvoj jazykových dovedností žáků- Přechod Krkonoš a od příštího roku opět i výměnné pobyty s němčinou

 Příjmy spolku pro podporu žáků školy jsou z následujících zdrojů:
 • členské příspěvky rodičů 
 • platba za kroužky
 • sběr papíru

Příjem za sběr hliníku jde 100% na Adopci zvířete - pod záštitou p. u. Foglarové, nově p. u. Šimkové.

Dokumenty SRPD

Stanovy spolku

Přehled činností 2018/2019
Přehled činností 2020/2021
     Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka