Sběr papíru

Termíny sběru papíru pro školní rok 2022/2023:
  • pátek 22. 9.
  • pátek 20. 10.
  • pátek 24. 11.
  • pátek 22. 12.
  • pátek 26. 1.
  • pátek 1. 3.
  • pátek 12. 4.
  • pátek 31. 5.
Sběr papíru probíhá od 6:45 do 7:45.

Kontejner bude umístěn u hlavního vchodu (tj. od Labe, 2. stupeň). Pokud je to možné, prosíme o zvážení sběru již doma a ve vestibulu školy poté pouze nahlaste donesené množství.

Do sběru patří pouze noviny, letáky, časopisy a staré knihy bez vazeb. Sběr nesmí obsahovat kartony (nevykupují se). Noviny a časopisy nesmí být zabalené v krabicích, ale pouze převázané. Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka