Vzdělávejme se pro budoucnost

Naše škola je zapojena do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006115
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2023
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025
Celkové náklady projektu: 1 244 854,00 Kč
 Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka