Moderní učitel dějepisu a společenských věd

Naše škola se podílí jako partner bez finanční spoluúčasti na realizaci projektu "Moderní učitel dějepisu a společenských věd", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0043. Řešitelem projektu je Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3.
 
Doba realizace projektu: 5.3.2010 – 31.1.2013
Rozpočet projektu: 5 462 383,30 Kč
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0043
Vedoucí projektu na straně Univerzity Hradec Králové: Mgr. Petr Grulich, Ph.D. – děkan Filozofické fakulty
Zástupce v projektu na straně partnera ZŠ a MŠ Josefa Gočára: Mgr. Monika Šubrová

Předmětem nadregionálního projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zaměřeného na efektivní pedagogiku společenských věd. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku kurzů DVPP určených k prohloubení odborné kvalifikace v oborech moderní historie, pomocných věd historických, aplikované filozofie, sociologie, některých oblastech průřezových témat (EVVO) s důrazem na kurikulární reformu ve školství.

V rámci projektu vznikne 72 akreditovaných vzdělávacích kurzů DVPP (36 pro ZŠ, 36 pro SŠ) realizovaných ve dvou letech (1 kurz je složen ze 3 modulů - 2 přednášky, 1 pracovní seminář, celkem 6 hodin za kurz). Jako zvláštní bude realizován Sociologický seminář (pro 30 učitelů) na téma EVVO. Celkem bude během projektu podpořeno 600 členů cílové skupiny (učitelů dějepisu, historie, výchovy k občanství a společenských věd, zejména z krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého, Středočeského,Vysočina a dalších).

Bližší informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách http://www.modes.hys.cz/Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka